Μπίτεν Φάτεν

Κατάστημα Εστίασης

Κατασκευή ιστοσελίδας, Διαχείριση Social Media, Branding

Δημιουργία εύχρηστης ιστοσελίδας με σκοπό την απεξάρτηση από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας και αύξηση εσόδων.

Wordpress

CMS

Urna Theme

Θέμα

Πληρωμή με κάρτα

Γρήγορο & ασφαλές περιβάλλον

07/2024

Ημερομηνία κατασκευής

Δημιουργία περιεχομένου για σελίδες Instagram, Facebook & Tik Tok.
Ανακάλυψε το περιεχόμενο μας:

Μπίτεν Φάτεν 25
Σουπλά καταστήματος

Δημιουργία οδηγιών επωνυμίας οι οποίες καλύπτουν τον πυρήνα της επωνυμίας (αξίες, αποστολή, όραμα), τους κανόνες χρήσης του λογότυπου, τις συγκεκριμένες χρωματικές παλέτες, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εικόνες και τον καθαρό τόνο φωνής. Αυτά τα στοιχεία διασφαλίζουν τη συνέπεια και συμβάλλουν στη διατήρηση μιας συνεκτικής ταυτότητας επωνυμίας σε όλες τις επικοινωνίες και τα σχέδια.

Αποστολή ενημερωτικών Newsletter