Διαφήμιση στα Social Media

& αύξηση πωλήσεων.

ΓΙΝΕΤΑΙ;

Δείτε τα αποτελέσματα των διαφημίσεων που έχουμε αναλάβει για τα e-shop των πελατών μας:

Αύξηση πωλήσεων μέσω διαφημίσεων στα Social Media

Περίπτωση 1η

Έξοδα διαφημίσεων = 217,87€

Πωλήσεις = 55

Έσοδα = 3.597,30€

Επιστροφή επένδυσης (ROAS) = x 16,51

Διαφημίσεις στα Social Media

Περίπτωση 2η

Έξοδα διαφημίσεων = 304,25€

Πωλήσεις = 72

Έσοδα = 2.575,45€

Επιστροφή επένδυσης (ROAS) = x 8,46

Διαφημίσεις στα Social Media

Περίπτωση 3η

Έξοδα διαφημίσεων = 255,35€

Πωλήσεις = 75

Έσοδα = 1.919,02€

Επιστροφή επένδυσης (ROAS) = x 7,52

Διαφημίσεις στα Social Media

Περίπτωση 4η

Έξοδα διαφημίσεων = 291,69€

Πωλήσεις = 48

Έσοδα = 2.167,30€

Επιστροφή επένδυσης (ROAS) = x 7,43

Διαφημίσεις στα Social Media

Περίπτωση 5η: Με μικρή επένδυση

Έξοδα διαφημίσεων = 64,62€

Πωλήσεις = 19

Έσοδα = 1.308,40€

Επιστροφή επένδυσης (ROAS) = x 20,25

Διαφημίσεις στα Social Media

Περίπτωση 6η: Με μικρή επένδυση

Έξοδα διαφημίσεων = 32,30€

Πωλήσεις = 18

Έσοδα = 402,80€

Επιστροφή επένδυσης (ROAS) = x 12,47

Διαφημίσεις στα Social Media

Θέλεις να αυξήσεις και εσύ τις πωλήσεις σου;

Επικοινώνησε τώρα μαζί μας!

+30 698 1626 809

info@mooltiplydms.com

mooltiplydms@gmail.com